Vi är en vänförening till:


Del I


Krönika över Carlscronas viktigaste händelser under 1780-talet

Klicka på länken nedan...


1780-talets CarlskronaDel II


Qwartals-Bilagor för 1780-talet ( fyra nummer per årgång), baserade

på arkivexemplar av Carlscrona Weckoblad, amiral Carl Tersmedens

memoarer, samt diverse facklitteratur

Nedan finns länkar till de olika bilagorna. Det bästa är att börja med "Introduktion och innehållsförteckning", och därefter den bilaga som kan vara intressant. *Introduktion och innehållsförteckning


 *1780 Årgång 1


 *1781 Årgång 2


 *1782 Årgång 3


 *1783 Årgång 4


 *1784 Årgång 5


 *1785 Årgång 6


 *1786 Årgång 7


 *1787 Årgång 8


 *1788 Årgång 9


 *1789 Årgång 10


1780-talets CarlscronaNedan finns koncentrerad fakta om Carlscronas 1780-tal:


- dels en sammanfattning av de viktigaste händelserna under detta årtionde

- dels en samling "Carlscrona Weckoblad" som de olika årgångarna kunde ha sett ut.


Det är Rolf som står bakom dessa alster.