Vi är en vänförening till:

   Vi erhåller kulturstöd från:

Persongalleri

I vår förening har en del medlemmar antagit 1700-tals identiteter från innevånare i Karlskrona med omnejd. Dessa används sedan när vi träffas uppklädda i dräkt. Några är avbildade nedan.

Det finns fler identiteter att tillgå om du klickar på Persongalleriet.

Bilderna nedan är tagna av Ola Åkerborn

Lotten

Piga

Henric af Chapman

Skeppsbyggmästare

Änkefru Tranefeldt

Ägare av Carlscrona Weckoblad

Jacob Hultman

Stadskassör

Änkefru Sweder

Tillverkare av luktsnus

Carl Johan von Liewen

Överkommendant Kongsholms Fort och Drottningskär Kastell

Charlotta Regina Sparre-Wrangel

Grevinna

Petter Lindelöf

Vice stadsfiskal


Beata Siöstierna

Carl Wilhelm Hjelm, Dans-Mästare vid Cadette-Skolan i Carlscrona

ÄnkeAmiralinnan Hedvig Appolonia Lillienanckar, f. Löfvenskjöld