Kontaktpersoner

Allmän informatör samt ”Tidnings-Redacteur”:

Rolf Johansson

Tel: 0729 797508

E-post: info@carlscronarediviva.org




Bli medlem

Det finns en mängd anledningar att bli medlem i Carlscrona Rediviva, men det som förenar oss är intresset för vår lokala historia. Medlem blir du/ni genom att betala in medlemsavgift på plusgiro 391684-8.

Ange namn, telefon, e-post (om det finns) och adress.



Årets medlemsavgifter


Enskild:                      150 kr,

Familj:                        250 kr,

Ungdom under 25 år: 100 kr


                       


                         

Vi är en vänförening till:

   Vi erhåller kulturstöd från:



Välkommen till Carlscrona Rediviva och 1700-talet!


Föreningen Carlscrona Rediviva är öppen för alla med intresse för 1700-talets kulturhistoria med fokus på den gustavianska tidens Karlskrona. Sällskapet bildades 2004 som en ideell vänförening till Blekinge museum. Som namnet antyder är huvudsyftet att med publika framträdanden ”återuppliva” 1780-talets örlogsstad under lustfyllda former.


Tack vare de välbevarade unika miljöerna har Karlskrona av UNESCO utnämnts till världsarv. Med våra presentationer vill vi bidra till att detta levandegörs. Genom interna seminarier, workshops, föreläsningar och studiebesök tillägnar vi oss kunskaper och färdigheter som vi omvandlar till levande uttryck i historiegestaltande form. 


Föreningens verksamhet ger Carlscrona Redivivas medlemmar många tillfällen att bekanta sig med upplysningstidens umgängesformer, sällskapsliv, nöjen och tidsfördriv. Vi avnjuter dåtidens maträtter, dansar kontradanser, bekantar oss med populära musikstycken och sånger, spelar kortspel, diskuterar litteratur, idkar en älskvärd sällskaps-konversation” samt ”amuserar oss” på många andra sätt som då var vanligt.


Dessutom studerar vi biografier och andra dokument som berättar om människor som levt och verkat i staden, såväl fattiga som rika, men också om händelser, skandaler och skvaller som då var på allas läppar. Till dessa upplysningar bidrar även en intern ”Qwartals-Bilaga”, baserad på arkivexemplar av ”Carlscrona Weckoblad”, som började utges redan på 1750-talet. Med hjälp av dessa källor får publiken möta människoöden som stiger fram ”livs levande” ur historiens gömmor!