Vi är en vänförening till:

   Vi erhåller kulturstöd från:


Välkommen till Carlscrona Rediviva och 1700-talet!


Föreningen Carlscrona Rediviva är öppen för alla med intresse för 1700-talets kulturhistoria. Sällskapet bildades 2004 som en ideell vänförening till Blekinge museum.

Som namnet antyder är huvudsyftet att med publika framträdanden ”återuppliva” 1780-talets örlogsstad under lustfyllda former, vi drar oss inte från att personifiera verkliga figurer från denna tid. Vid dessa framträdande har vi egentillverkade kläder som är typiska för tiden och personen.

Vi lär oss och praktiserar1700-talets umgängesformer, sällskapsliv, nöjen, mat och kläder. 

Tack vare de välbevarade unika miljöerna har Karlskrona av UNESCO utnämnts till världsarv. Med våra presentationer vill vi bidra till att detta levandegörs.

Vill du veta mer........välj i övre menyn.