Vi är en vänförening till:

   Vi erhåller kulturstöd från:


Aktuellt


Detta är en formell Kallelse till Årsmöte den 5/6 2020.

Årsmötet i Mars blev ju inte av, men vi planerar nu att göra en elektronisk variant. Detta Innebär att vi snart skall skicka ut allt underlag för Årsmötet den 5/6, med ett svarsformulär som ni medlemmar får fylla i och skicka in senast Årsmötesdagen.


Tyvärr har Coronan påverkat vår verksamhet på ett genomgripande sätt. Alla våra aktiviteter under våren och sommaren är inställda, alltså även Picknicken den 6/6.
Mottagandet av kryssningsfartygen blir det heller inget av med. Under hösten hoppas vi att kunna ha någon utomhusaktivitet, stadsvandringen på Björkholmen och något annat ännu inte planerat. Detta kommer att synas i vår verksamhetsplan och Ekonomiska plan för 2020.

Detta var dystra tongångar men vi kommer att genomlida denna tråkiga tid och ta nya tag inför 2021.


Underlaget för Årsmötet beräknar vi att skicka ut innan 15/5.


Dessa  underlag skickas även ut via e-post.


Introduktion

Dagordning

6_Verksamhetsberättelsen

7_Ekonomisk berättelse med förklaring

8_Revisorernas berättelse

10_Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020

11_Styrelsens förslag till budget för 2020

12_13_14_Valberedningens förslag till styrelse m.m.

PoströstningVälkommen till Carlscrona Rediviva och 1700-talet!


Föreningen Carlscrona Rediviva är öppen för alla med intresse för 1700-talets kulturhistoria. Sällskapet bildades 2004 som en ideell vänförening till Blekinge museum.

Som namnet antyder är huvudsyftet att med publika framträdanden ”återuppliva” 1780-talets örlogsstad under lustfyllda former, vi drar oss inte från att personifiera verkliga figurer från denna tid. Vid dessa framträdande har vi egentillverkade kläder som är typiska för tiden och personen.

Vi lär oss och praktiserar1700-talets umgängesformer, sällskapsliv, nöjen, mat och kläder. 

Tack vare de välbevarade unika miljöerna har Karlskrona av UNESCO utnämnts till världsarv. Med våra presentationer vill vi bidra till att detta levandegörs.

Vill du veta mer........välj i övre menyn.