Vi är en vänförening till:

   Vi erhåller kulturstöd från:

 

KALENDARIUM HÖSTEN 2023



Lördag 23september:

Stadsvandring med Mats Holmer om det militära Karlskrona på Gustav III:s tid.
Samling kl. 14 vid kungastatyn på Stortorget.
Ansvarig: Ann-Charlotte Odebjer, 0733-26 28 98


Lördag 7oktober:

Kulturnatten i Karlshamn kl. 18-22 med dansprogram i Skottsbergska gården.
Anmälan senast 2 oktober till:
Rolf Johansson, 0729-79 75 08, pinanfan@outlook.com


Lördag-söndag 14-15 oktober:  

Workshop med textilt hantverk: ”Sy och brodera 1700-talsyllevantar”.
Anmälan senast 15 september till:
Ansel Berghuvud, 0709-54 61 45, ansel.berghuvud@gmail.com


Lördag-söndag 28-29 oktober:

”Karlskronas världsarv 25 år”.

1700-talsprogram i/framför Grevagården i samverkan med Blekinge museum.
Anmälan senast 14 oktober till:
Rolf Johansson, 0729-79 75 08, pinanfan@outlook.com


Torsdag 30 november:

Medlemsmöte med surpris. Tid och plats: Kl. 18.00 i Blekinge museums hörsal. Anmälan senast 20 november till:
Ansel Berghuvud, 0709-54 61 45, ansel.berghuvud@gmail.com


Lördag-söndag 9-10 december:

Julprogram på Blekinge museum. Vi förmedlar glimtar av 1700-talets julfirande.
Anmälan senast 3 december till:
Rolf Johansson, 0729-79 75 08, pinanfan@outlook.com

 


Dansövningar med etikett m.m.:



Följande tider kl. 14-16 i Hörsalen, Blekinge museum:


Söndag 10/9, lördag 14/10 (OBS!), samt söndagarna 12/11 och 3/12.
 


  Övriga upplysningar.

  Lämnas av föreningens kontaktperson Rolf Johansson.

  Tel: 0729 797508

  E-mail: pinanfan@outlook.com.

  För mer information se vår hemsida www.carlscronarediviva.org,.



  OBS! Symbolen          anger att vi klär upp oss i dräkt.