Dans och musik

Mål

Att levandegöra den sällskapskultur i form av dans och musik, som var ett viktigt inslag i dåtidens borgerliga sällskapsliv.

Att i dansgruppen genom återkommande övningar behärska en varierad repertoar av främst linjedanser och kontradanser i fyrparsuppställning från 1700-talets senare hälft. Dessutom kunna utföra enklare menuetter, polskor, och populära danser från århundradets första hälft (bl.a. Playfords).

Att i musikgruppen genom regelbundna repetitioner tillägna sig en repertoar

av kammarmusik från 1700-talets senare hälft, såväl svensk som utländsk.

Gruppen ska även kunna ta sig an arrangerade stycken (t.ex. Bellman-epistlar).

Dessutom vid framträdanden med dansgruppen ackompanjera dansarna

med rätt sorts dansmusik.

Ansvarig: Rolf Johansson

Tel. 0706239756, 0455-188 45 Mail: pinanfan@outlook.com

 

Historia och gestaltning

 

Mål

Att genom dramaövningar m.m. träna upp deltagarnas förmåga till inlevelse, fantasi, samspel och improvisation.

 

Att öka kunskaperna om 1700-talets människor, deras sociala koder, beteenden och sätt att kommunicera.

 

Att upprätta ett ”persongalleri” av dåtida karlskroniter, baserat på historiska källor, och nyttja dessa ”identiteter” till levande gestaltning

i form av tablåer, rollspel, skrivna sketcher etc.

 

Ansvarig: Rolf Johansson

Tel. 0706239756, 0455-188 45 Mail: pinanfan@outlook.com

 

Länk till:

Monologer/Dialoger

Persongalleri

Tablåer

 

Dräktsömnad

 

Mål

Att medlemmar och nya medlemmar kan träffas och utbyta kunskaper om dräktsömnad, tyger m.m.

Syträffar 1-4 ggr/år

Att medlemmar kan lämna förslag om olika föreläsningar gällande dräktsömnadoch broderi m.m.

Att uthyrning av Carlskrona Redivivas färdigsydda dräkter lägges på vårhemsida. Bilder på kläderna, storlek och pris ska anges.

Dräkterna förvaras hos Lena Holtskog som också ansvarar för uthyrning.

 

Ansvarig: Lena Holtskog

Tel: 0455/311028

Mail: lena_holtskog@hotmail

 

Länk till:

Dräkter

 

Fest & Gamman

 

Mål

Att arrangera fester m.m.

 

 

 

 

Carlscrona Rediviva har fyra olika intressegrupper:

 

Utöver föreningens vår- och höstsalongers program så finns det för dig som är medlem möjlighet att delta i våra intressegruppers aktiviteter.

Du är välkommen att ta kontakt med respektive intressegrupps kontaktperson.

 

 

Dans och musik - Rolf Johansson

Historia och gestaltning - Rolf Johansson

Dräktsömnad - Lena Holtskog

Fest & Gamman

 

Dessutom finns bibliotek och mönsterbank :

Ansvarig - Lena Holtskog

 

Vi är en vänförening till:

Vi erhåller kulturstöd från: